[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

 
 
 
รอแต่งแตั้ง
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 
นายปิติ วิทยการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางกฤติยา สุวรรณคีรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายสมพร ปานแสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวทองปอน พิรา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางภัทราวรรณ ภูมินทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นาง ยุคลธร สังข์สอน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิตยา บุญปู่
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาววัชรี บุญโสภา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์/โทรสาร สำนักงาน
E-Mail : sukvit@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  พัฒนาต่อโดย   นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์