[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

 
 
 
นางสมถวิล อ่ำดอนกลอย
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
นางเจริญา สินมณี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวรุ่งรัตน์ มาลาทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสุจิตตรา แต้มพวก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวรวิสรา เจือจาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพรชนิตว์ วุฒิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์/โทรสาร สำนักงาน
E-Mail : sukvit@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  พัฒนาต่อโดย   นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์