[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

 
 
 
นายพิษณุ เส็งพานิช
ประธานกรรมการ
 
นายวิเชียร บำรุงมา
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
นายนพพร ตั้งสิทธิโชค
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
นายกีรติ จันทรมณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประสาร เมืองเหลือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางยุคล สังข์สอน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวพรพรรณ ศรีทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปตินันท์ ศรีพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปิติ วิทยการ
กรรมการและเลขานุการ


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์/โทรสาร สำนักงาน
E-Mail : sukvit@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  พัฒนาต่อโดย   นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์