[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1


 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาษาไทย    
 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาษาอังกฤษ      
 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาษาจีน      เข้าชม : 656
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
27/31 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 056-990-387  โทรสาร : 056-990-383
E-Mail : phichit1@
phichit1.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  พัฒนาต่อโดย   นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์