[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

 
 
 
นายจักรพงษ์  ศุขวิทย์
ผอ.กลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
นางนารินทร์พร บุญลาภ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางสาวมาลี กรงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอลงกรณ์ ปัตทะมะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายชานนท์ คงคาลึก
พนักงานบริการ


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์/โทรสาร สำนักงาน
E-Mail : sukvit@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  พัฒนาต่อโดย   นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์