[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

   รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
              ปก คำนำ สารบัญ
              ส่วนที่ 1
              ส่วนที่ 2
              ส่วนที่ 3
              ส่วนที่ 4

   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
              ปก
              คำนำ
              สารบัญ
              ส่วนที่ 1
              ส่วนที่ 2
              ส่วนที่ 3
              ส่วนที่ 4
              ภาคผนวก

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
27/31 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 056-990-387  โทรสาร : 056-990-383
E-Mail : phichit1@
phichit1.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  พัฒนาต่อโดย   นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์