ห้องประชุมออนไลน์ สพป.พิจิตร เขต 1
พัฒนาโดย นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พิจิตร เขต 1

เป็นโปรแกรมหรือระบบที่อำนวยความสะดวกในการจองห้องประชุมออนไลน์ พัฒนาโดยใช้ความสามารถของโปรแกรมภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 081-740-617-6 E-mail. sukvit@gmail.com
นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์