ชื่อห้องประชุม :
warroom
สถานที่ตั้ง :
กลุ่มสถานศึกษาเอกชน
ความจุที่นั่ง :
40 คน
วันที่ใช้ห้อง :
08-02-2021
ประชุมเรื่อง :
ประชุมทางไกล การรับสมัครและจัดสอบ สสวท
ประธานที่ประชุม :
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
10
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
ค่ากระแสไฟฟ้า/วัน :
กลุ่ม/หน่วยงาน :
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
เตรียมอุปกรณ์ประชุม conference
ชื่อผู้จอง :
นางฉัตรชนก การเที่ยง