คลิกอ่านข่าวต่อ....
ศธ.หารือทบทวนการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา สพฐ.ออนไลน์ sorportoronline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา