ประเภทนโยบายสำคัญ:
ประจำ: วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ส่งกิจกรรมโดย: ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อกิจกรรม : ศธ.หารือทบทวนการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา          นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 37/2560 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ เผยที่ประชุมได้หารือทบทวนการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า จากผลการตรวจสอบการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่าสถานศึกษาจำนวนมากมีระบบอินเทอร์เน็ตที่ซ้ำซ้อนกัน โดยพบว่าขณะนี้มีสถานศึกษากว่า 10,000 แสพฐ.ออนไลน์ sorportoronline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา