ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเภทนโยบายสำคัญ:
ประจำ: วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ส่งกิจกรรมโดย: ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อกิจกรรม : ศธ.หารือทบทวนการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา[พิมพ์หน้านี้ พิมพ์กิจกรรมนี้]

          นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 37/2560 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ เผยที่ประชุมได้หารือทบทวนการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า จากผลการตรวจสอบการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่าสถานศึกษาจำนวนมากมีระบบอินเทอร์เน็ตที่ซ้ำซ้อนกัน โดยพบว่าขณะนี้มีสถานศึกษากว่า 10,000 แห่ง ที่ใช้ MOENet - UniNet - ดาวเทียม รวมทั้งการให้บริการอินเทอร์เน็ตจากภาคเอกชนซ้ำซ้อนกันอยู่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนเป็นอย่างมากและไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังใช้นักเรียนเป็นตัวประกัน เช่น เสนอให้ผู้บริหารลงนามการต่อสัญญาการใช้อินเทอร์เน็ตไปเรื่อย ๆ โดยไม่แก้ปัญหาการเชื่อมต่อ เพราะหากไม่ต่อสัญญา เด็กนักเรียนก็จะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ ดังนั้น หากกระทรวงศึกษาธิการสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ จะช่วยประหยัดงบประมาณแต่ละปีได้จำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนการจัดทำสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อน โดยจะให้โรงเรียนเป็นผู้เลือกเองว่าควรจะใช้บริการอินเทอร์เน็ตของรายใดหรือระบบใด


     

สพฐ.ออนไลน์ sorportoronline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 08-6441-4200