ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวพิจิตร 1

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 13551 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-18 19:51:17 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
เปิดแล้ว.....หลักสูตร BTC
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-17 17:10:11 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ออกเยี่ยมและติดตามให้ความช่วยเหลือนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-16 18:02:37 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมการพัฒนาค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-16 06:54:39 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-15 17:13:58 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 พิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-15 17:12:05 ผู้เยี่ยมชม : 2 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-15 17:05:36 ผู้เยี่ยมชม : 2 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-13 18:13:57 ผู้เยี่ยมชม : 3 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่า
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-13 18:12:34 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 คารวะพ่อเมืองพิจิตร
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-10 08:51:01 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท.
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-09 00:20:25 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 บรรจุนักเรียนทุน 5 อัตรา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-04 17:18:40 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
เปิดแล้ว...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำแพงสาม
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-04 16:26:48 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล Video Conference ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-03 17:45:52 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกับ สพฐ.
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-03 17:43:38 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-01 23:58:00 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหาร ครู Warroom โพธิ์ประทับช้าง
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-29 18:45:45 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสร้างขวัญกำลังใจ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-27 17:04:45 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงสวัสดิการ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-27 00:38:12 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำพิจิตร
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-26 18:32:55 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-26 09:49:15 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-25 22:56:38 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ประจำปี 2562
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-25 14:46:32 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างขวัญ กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-24 17:35:55 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-24 01:02:43 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1ประชุมเชิงปฏิบัติการตามศาสตร์พระราชาสู่ไทยแลนด์ 4.0
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-22 22:59:57 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เราจะเป็นสำนักงานไร้กระดาษ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-19 17:50:17 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-16 12:40:50 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-16 12:39:18 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-15 21:12:57 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

สพฐ.ออนไลน์ sorportoronline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 08-6441-4200