ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวพิจิตร 1

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 16879 ครั้ง ]

ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-02-20 10:50:41 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
จิตอาสา น้อมนำพาสังคมสุข
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-02-20 09:16:32 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมด้านคุณธรรมกับนักเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-02-18 14:29:21 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-02-14 16:58:40 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ RT
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-02-12 12:42:54 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-02-11 15:23:08 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 มอบทุนการศึกษา นักเรียนอยู่ในภาวะยากลำบาก
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-02-05 18:34:55 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-02-01 13:10:51 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ยินดีกับเด็กประพฤติดีมีคุณธรรม
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-01-30 18:56:20 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 รับโล่เชิดชูเกียรติ สพท.จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 9 ปีซ้อน
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2020-01-29 12:08:00 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท.
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-01-28 12:38:30 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-01-24 17:52:01 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-01-24 17:50:13 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดสอบ สสวท.รอบ 2
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-01-18 12:41:27 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-01-18 12:40:05 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมงานวันครูแห่งชาติ จังหวัดพิจิตร
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-01-16 16:43:21 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-01-14 13:38:19 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-01-11 14:44:47 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
คณะกรรมการ Coaching Team ให้คำแนะนำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-01-07 12:22:36 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมต้อนรับ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-01-06 18:03:46 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 รับมอบแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-01-05 18:53:48 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ไปด้วยกัน ไปได้ไกล
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-01-04 16:34:30 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม ตรวจเยี่ยม สพป.พิจิตร เขต 1 และโรงเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-26 23:40:17 ผู้เยี่ยมชม : 24 ครั้ง
กีฬานักเรียน ประจำปี 2562 "พิจิตรเขต1เกมส์"
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-26 11:05:55 ผู้เยี่ยมชม : 100 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เยี่ยมบ้านและช่วยเหลือนักเรียนยากจน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-24 19:02:43 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
เป็นกำลังใจ...
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-22 16:29:42 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
เริ่มแล้ว...ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-22 01:36:14 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยม สพป.พิจิตร เขต 1
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-18 19:31:34 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
เปิดอบรม...“การประเมินโครงการ”
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-14 14:17:58 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบทุนการศึกษานักเรียนดี
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-14 14:16:30 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สพฐ.ออนไลน์ sorportoronline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 08-6441-4200