ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวพิจิตร 1

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 23147 ครั้ง ]

โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-06 12:15:38 ผู้เยี่ยมชม : 140 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริง
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-05 01:09:57 ผู้เยี่ยมชม : 138 ครั้ง
ติดตามโครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา และตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัย
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-01 19:37:10 ผู้เยี่ยมชม : 137 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-01 19:35:51 ผู้เยี่ยมชม : 132 ครั้ง
ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-08-12 18:00:35 ผู้เยี่ยมชม : 281 ครั้ง
จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และสวนสาธารณะ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-08-12 17:52:28 ผู้เยี่ยมชม : 148 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-08-12 17:41:37 ผู้เยี่ยมชม : 140 ครั้ง
พิธีเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ และเปิดอาคารเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-08-11 16:50:47 ผู้เยี่ยมชม : 156 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-08-11 16:37:57 ผู้เยี่ยมชม : 151 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-28 15:49:56 ผู้เยี่ยมชม : 193 ครั้ง
Big Data รุ่น 2
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-24 15:08:45 ผู้เยี่ยมชม : 177 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ Big Data
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-23 11:26:57 ผู้เยี่ยมชม : 171 ครั้ง
สำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร พิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งงรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-22 15:05:00 ผู้เยี่ยมชม : 188 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือเด็กดี
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-18 19:09:13 ผู้เยี่ยมชม : 194 ครั้ง
ขับเคลื่อนและขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-15 19:17:37 ผู้เยี่ยมชม : 175 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน “อ่านออกเขียนได้”
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-15 19:15:57 ผู้เยี่ยมชม : 381 ครั้ง
ประชุม...คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-12 12:55:00 ผู้เยี่ยมชม : 513 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร เขตตรวจราชการที่ 18
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-11 14:09:13 ผู้เยี่ยมชม : 204 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-10 18:05:17 ผู้เยี่ยมชม : 334 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เร่งพัฒนาจัดการศึกษาเรียนรวม
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-06 14:11:02 ผู้เยี่ยมชม : 173 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (จังหวัดพิจิตร) ประจำปี 2562
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-01 17:37:00 ผู้เยี่ยมชม : 231 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-28 15:37:13 ผู้เยี่ยมชม : 158 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนมาตรฐานเขตและยุทธศาสตร์
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-27 16:28:29 ผู้เยี่ยมชม : 158 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมทีมบริหาร
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-27 16:26:54 ผู้เยี่ยมชม : 151 ครั้ง
เตรียมพร้อมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-27 16:24:46 ผู้เยี่ยมชม : 155 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-25 15:48:57 ผู้เยี่ยมชม : 164 ครั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-24 11:42:25 ผู้เยี่ยมชม : 149 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายแกนนำลูกเสือต้านยาเสพติด
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-20 10:55:42 ผู้เยี่ยมชม : 176 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมทางไกลสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-17 14:34:47 ผู้เยี่ยมชม : 221 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 แข่งขันทักษะภาษาไทย
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-17 11:23:23 ผู้เยี่ยมชม : 219 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>

สพฐ.ออนไลน์ sorportoronline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 08-6441-4200