ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวพิจิตร 1

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 19844 ครั้ง ]

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และสวนสาธารณะ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-08-12 17:52:28 ผู้เยี่ยมชม : 87 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-08-12 17:41:37 ผู้เยี่ยมชม : 78 ครั้ง
พิธีเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ และเปิดอาคารเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-08-11 16:50:47 ผู้เยี่ยมชม : 84 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-08-11 16:37:57 ผู้เยี่ยมชม : 92 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-28 15:49:56 ผู้เยี่ยมชม : 135 ครั้ง
Big Data รุ่น 2
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-24 15:08:45 ผู้เยี่ยมชม : 108 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ Big Data
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-23 11:26:57 ผู้เยี่ยมชม : 112 ครั้ง
สำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร พิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งงรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-22 15:05:00 ผู้เยี่ยมชม : 114 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือเด็กดี
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-18 19:09:13 ผู้เยี่ยมชม : 127 ครั้ง
ขับเคลื่อนและขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-15 19:17:37 ผู้เยี่ยมชม : 117 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน “อ่านออกเขียนได้”
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-15 19:15:57 ผู้เยี่ยมชม : 323 ครั้ง
ประชุม...คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-12 12:55:00 ผู้เยี่ยมชม : 447 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร เขตตรวจราชการที่ 18
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-11 14:09:13 ผู้เยี่ยมชม : 143 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-10 18:05:17 ผู้เยี่ยมชม : 272 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เร่งพัฒนาจัดการศึกษาเรียนรวม
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-06 14:11:02 ผู้เยี่ยมชม : 99 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (จังหวัดพิจิตร) ประจำปี 2562
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-01 17:37:00 ผู้เยี่ยมชม : 145 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-28 15:37:13 ผู้เยี่ยมชม : 98 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนมาตรฐานเขตและยุทธศาสตร์
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-27 16:28:29 ผู้เยี่ยมชม : 97 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมทีมบริหาร
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-27 16:26:54 ผู้เยี่ยมชม : 86 ครั้ง
เตรียมพร้อมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-27 16:24:46 ผู้เยี่ยมชม : 94 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-25 15:48:57 ผู้เยี่ยมชม : 97 ครั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-24 11:42:25 ผู้เยี่ยมชม : 90 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายแกนนำลูกเสือต้านยาเสพติด
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-20 10:55:42 ผู้เยี่ยมชม : 113 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมทางไกลสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-17 14:34:47 ผู้เยี่ยมชม : 128 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 แข่งขันทักษะภาษาไทย
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-17 11:23:23 ผู้เยี่ยมชม : 141 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-14 17:03:46 ผู้เยี่ยมชม : 117 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมผู้บริหาร ครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-10 16:37:52 ผู้เยี่ยมชม : 1071 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-05 11:46:11 ผู้เยี่ยมชม : 134 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 นำทัพลูกเสือ เนตรนารี ร่วมชุมนุม
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-04 11:48:51 ผู้เยี่ยมชม : 117 ครั้ง
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดพิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-05-30 15:51:16 ผู้เยี่ยมชม : 172 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>

สพฐ.ออนไลน์ sorportoronline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 08-6441-4200