ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวพิจิตร 1

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 19830 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 บรรจุนักเรียนทุน 5 อัตรา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-04 17:18:40 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
เปิดแล้ว...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำแพงสาม
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-04 16:26:48 ผู้เยี่ยมชม : 160 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล Video Conference ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-03 17:45:52 ผู้เยี่ยมชม : 80 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกับ สพฐ.
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-03 17:43:38 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-01 23:58:00 ผู้เยี่ยมชม : 106 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหาร ครู Warroom โพธิ์ประทับช้าง
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-29 18:45:45 ผู้เยี่ยมชม : 124 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสร้างขวัญกำลังใจ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-27 17:04:45 ผู้เยี่ยมชม : 106 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงสวัสดิการ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-27 00:38:12 ผู้เยี่ยมชม : 109 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำพิจิตร
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-26 18:32:55 ผู้เยี่ยมชม : 89 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-26 09:49:15 ผู้เยี่ยมชม : 97 ครั้ง
รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-25 22:56:38 ผู้เยี่ยมชม : 104 ครั้ง
รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ประจำปี 2562
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-25 14:46:32 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างขวัญ กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-24 17:35:55 ผู้เยี่ยมชม : 105 ครั้ง
รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-24 01:02:43 ผู้เยี่ยมชม : 76 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1ประชุมเชิงปฏิบัติการตามศาสตร์พระราชาสู่ไทยแลนด์ 4.0
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-22 22:59:57 ผู้เยี่ยมชม : 141 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เราจะเป็นสำนักงานไร้กระดาษ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-19 17:50:17 ผู้เยี่ยมชม : 94 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-16 12:40:50 ผู้เยี่ยมชม : 116 ครั้ง
สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-16 12:39:18 ผู้เยี่ยมชม : 87 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-15 21:12:57 ผู้เยี่ยมชม : 132 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมต้อนรับประธานรัฐสภา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-15 20:40:35 ผู้เยี่ยมชม : 95 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-14 14:52:51 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-13 10:46:10 ผู้เยี่ยมชม : 77 ครั้ง
โครงการฝึกทักษะศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-13 07:34:27 ผู้เยี่ยมชม : 162 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-09 22:24:11 ผู้เยี่ยมชม : 74 ครั้ง
สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-08 23:16:53 ผู้เยี่ยมชม : 81 ครั้ง
โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-06 12:15:38 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริง
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-05 01:09:57 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
ติดตามโครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา และตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัย
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-01 19:37:10 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-01 19:35:51 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-08-12 18:00:35 ผู้เยี่ยมชม : 161 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>

สพฐ.ออนไลน์ sorportoronline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 08-6441-4200