ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวพิจิตร 1

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 19927 ครั้ง ]

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดพิจิตร
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-19 11:05:51 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับพระราชทาน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-18 18:00:58 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-18 15:34:43 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-18 13:37:37 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-15 10:43:10 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ออกตรวจพื้นที่ดูแลเหตุอันไม่เหมาะสมของนักเรียนในเทศกาลวันลอยกระทง
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-12 15:57:20 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแช่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-12 14:44:40 ผู้เยี่ยมชม : 97 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 คัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-11 18:25:03 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทาน สพฐ.
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-11 10:45:10 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-05 15:20:38 ผู้เยี่ยมชม : 113 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 บรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-01 17:30:03 ผู้เยี่ยมชม : 70 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการใช้ระบบ video conference
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-31 16:00:17 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาบุคลากรและวิเคราะห์องค์กร
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-28 17:56:36 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-28 13:17:53 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เยี่ยมค่าย A.T.C
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-24 13:13:27 ผู้เยี่ยมชม : 73 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-24 10:10:16 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรม A.T.C
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-22 13:21:29 ผู้เยี่ยมชม : 72 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-21 18:47:07 ผู้เยี่ยมชม : 82 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-21 11:05:59 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-18 19:51:17 ผู้เยี่ยมชม : 76 ครั้ง
เปิดแล้ว.....หลักสูตร BTC
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-17 17:10:11 ผู้เยี่ยมชม : 72 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ออกเยี่ยมและติดตามให้ความช่วยเหลือนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-16 18:02:37 ผู้เยี่ยมชม : 68 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมการพัฒนาค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-16 06:54:39 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-15 17:13:58 ผู้เยี่ยมชม : 73 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 พิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-15 17:12:05 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-15 17:05:36 ผู้เยี่ยมชม : 65 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-13 18:13:57 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่า
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-13 18:12:34 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 คารวะพ่อเมืองพิจิตร
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-10 08:51:01 ผู้เยี่ยมชม : 74 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท.
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-09 00:20:25 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>

สพฐ.ออนไลน์ sorportoronline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 08-6441-4200