ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวพิจิตร 1

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 3440 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 “รวมพลังสร้างความดี ทุกพื้นที่ ทุกโรงเรียน”
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-08-29 18:23:30 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 “เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท”
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-08-25 17:07:46 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน : ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-08-24 13:01:32 ผู้เยี่ยมชม : 26 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมสอบ NT/O-NET
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-08-23 11:00:41 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 รายงานผลโรงเรียนคุณธรรม
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-08-22 17:15:15 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
"ศาสตร์พระราชากับการพัฒนายุวฑูต"
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-08-21 12:12:51 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-08-18 12:38:29 ผู้เยี่ยมชม : 113 ครั้ง
“ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน”
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-08-18 09:32:38 ผู้เยี่ยมชม : 24 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-08-17 18:43:39 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาการและผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-08-17 13:49:59 ผู้เยี่ยมชม : 84 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคิดฐานสอง
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-08-15 12:01:28 ผู้เยี่ยมชม : 98 ครั้ง
“ตามรอยพ่อแบบพอเพียง”
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-08-14 15:12:57 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-08-14 14:49:11 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมติดตาม จัดตั้งงบประมาณ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-08-11 11:31:44 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 และ เขต 2 ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ครูประถมพิจิตร
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-08-10 12:36:03 ผู้เยี่ยมชม : 82 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-08-09 14:48:22 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-08-09 14:46:04 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-08-09 14:42:39 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
เปิดอาคารเรียนหลังใหม่
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-08-09 10:26:23 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-08-06 11:58:38 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-07-31 12:21:25 ผู้เยี่ยมชม : 118 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดนิทรรศการและเข้าร่วมประชุมการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-31 09:54:29 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-07-30 12:48:14 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-07-27 19:10:07 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-07-27 13:12:16 ผู้เยี่ยมชม : 72 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “สวนป่าธนารักษ์” ในที่ราชพัสดุ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-27 10:34:28 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-25 17:19:22 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ให้ต้อนรับนักศึกษาอาสาสมัครชาวต่างชาติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-18 19:18:40 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตามแนว PISA
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-17 13:20:15 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-12 11:34:18 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

สพฐ.ออนไลน์ sorportoronline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 08-6441-4200