ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวพิจิตร 1

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 19838 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 Big Cleaning Day สู้ โควิด-19
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-03-25 15:44:23 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมทำงานที่บ้าน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-03-24 15:31:59 ผู้เยี่ยมชม : 36 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิต
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-03-23 17:16:10 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 Conference นโยบายเร่งด่วน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-03-23 17:12:17 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมโครงการอาหารปลอดภัย
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-03-20 18:07:14 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เพิ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-03-19 15:52:32 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง
ผอ.สพร สพฐ ตรวจราชการ สพป.พิจิตร เขต 1
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-03-19 14:08:42 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดพิจิตร
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-03-19 11:31:34 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 รายงานผลการดำเนินงาน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-03-10 10:47:18 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
เปิดแล้ว...แหล่งเรียนรู้ของน้อง
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-03-09 17:39:07 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ป้องกันเข้ม COVID -19
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-03-08 16:46:50 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสอบ NT
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-03-04 18:57:42 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-03-01 17:57:32 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-02-28 08:10:06 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอาคาร“สดุดีศรีสรรเพชญ์”
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-02-28 08:08:34 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 18 ติดตามโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-02-20 10:50:41 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
จิตอาสา น้อมนำพาสังคมสุข
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-02-20 09:16:32 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมด้านคุณธรรมกับนักเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-02-18 14:29:21 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-02-14 16:58:40 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ RT
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-02-12 12:42:54 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
สพป.พจ.1 รับผู้ตรวจกระทรวงติดตามการอ่านการเขียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-02-11 15:23:08 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 มอบทุนการศึกษา นักเรียนอยู่ในภาวะยากลำบาก
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-02-05 18:34:55 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-02-01 13:10:51 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ยินดีกับเด็กประพฤติดีมีคุณธรรม
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-01-30 18:56:20 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 รับโล่เชิดชูเกียรติ สพท.จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 9 ปีซ้อน
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2020-01-29 12:08:00 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท.
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-01-28 12:38:30 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-01-24 17:52:01 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนวันตรุษจีน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-01-24 17:50:13 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดสอบ สสวท.รอบ 2
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-01-18 12:41:27 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-01-18 12:40:05 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>

สพฐ.ออนไลน์ sorportoronline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 08-6441-4200