ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวพิจิตร 1

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 13552 ครั้ง ]

เตรียมพร้อมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-27 16:24:46 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-25 15:48:57 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-24 11:42:25 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายแกนนำลูกเสือต้านยาเสพติด
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-20 10:55:42 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมทางไกลสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-17 14:34:47 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 แข่งขันทักษะภาษาไทย
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-17 11:23:23 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-14 17:03:46 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมผู้บริหาร ครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-10 16:37:52 ผู้เยี่ยมชม : 759 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-05 11:46:11 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 นำทัพลูกเสือ เนตรนารี ร่วมชุมนุม
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-04 11:48:51 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดพิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-05-30 15:51:16 ผู้เยี่ยมชม : 80 ครั้ง
อนุบาลพิจิตร เข้าชิงระดับชาติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-05-27 11:43:43 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
คลองเมืองหลวง อบรมลายมือสวย
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-05-25 13:20:59 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-05-21 11:44:09 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-05-20 09:09:35 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-05-16 17:28:53 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 รับชมการถ่ายทอดสดอบรมการจัดการเรียนการสอน DLTV
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-05-15 15:40:37 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
เปิดแล้ว....การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ B.T.C
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-05-10 13:57:23 ผู้เยี่ยมชม : 74 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-05-09 14:25:19 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม Conference
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-05-08 16:24:07 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-05-07 12:02:14 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-05-07 10:03:48 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิจิตร
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-05-03 11:31:40 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมประเมิน ITA
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-05-02 16:24:20 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-05-01 09:46:11 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อม ITA
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-04-30 16:22:32 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 สอบคัดเลือกครูขั้นวิกฤติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-04-29 15:11:02 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-04-25 13:16:21 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
ลูกเสือแห่งชาติ ติดตามผลการดำเนินงานกิจการลูกเสือ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-04-25 10:10:32 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-05 14:56:29 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

สพฐ.ออนไลน์ sorportoronline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 08-6441-4200