ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวพิจิตร 1

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 13546 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมต้อนรับประธานรัฐสภา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-15 20:40:35 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-14 14:52:51 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-13 10:46:10 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
โครงการฝึกทักษะศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-13 07:34:27 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-09 22:24:11 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-08 23:16:53 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-06 12:15:38 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริง
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-05 01:09:57 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
ติดตามโครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา และตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัย
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-01 19:37:10 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-09-01 19:35:51 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-08-12 18:00:35 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และสวนสาธารณะ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-08-12 17:52:28 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-08-12 17:41:37 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
พิธีเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ และเปิดอาคารเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-08-11 16:50:47 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-08-11 16:37:57 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-28 15:49:56 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
Big Data รุ่น 2
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-24 15:08:45 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ Big Data
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-23 11:26:57 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
สำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร พิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งงรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-22 15:05:00 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือเด็กดี
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-18 19:09:13 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
ขับเคลื่อนและขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-15 19:17:37 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน “อ่านออกเขียนได้”
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-15 19:15:57 ผู้เยี่ยมชม : 126 ครั้ง
ประชุม...คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-12 12:55:00 ผู้เยี่ยมชม : 191 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร เขตตรวจราชการที่ 18
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-11 14:09:13 ผู้เยี่ยมชม : 90 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-10 18:05:17 ผู้เยี่ยมชม : 119 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เร่งพัฒนาจัดการศึกษาเรียนรวม
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-06 14:11:02 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (จังหวัดพิจิตร) ประจำปี 2562
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-07-01 17:37:00 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-28 15:37:13 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนมาตรฐานเขตและยุทธศาสตร์
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-27 16:28:29 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมทีมบริหาร
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-06-27 16:26:54 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

สพฐ.ออนไลน์ sorportoronline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 08-6441-4200