ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวพิจิตร 1

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 11079 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าอบรมโครงการจิตอาสา จังหวัดพิจิตร เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-03-25 13:54:09 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
วันนี้ที่รอคอย...จบแล้ว
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-03-22 14:55:44 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-03-21 19:07:15 ผู้เยี่ยมชม : 129 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Stand Alone
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-03-21 17:44:58 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
มีแก้วเป็นของตนเอง ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-03-20 16:35:38 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ชี้แจงการประเมินตัวชี้วัด
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-03-20 11:43:57 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนยากจน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-03-19 16:33:18 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-03-15 16:29:20 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 มอบทุนการศึกษา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-03-15 11:51:56 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
เปิดโลกวิชาการคลองคะเชนทร์
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-03-15 10:32:02 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-03-14 09:47:17 ผู้เยี่ยมชม : 140 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะดูงานลูกเสือดีเด่น
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-03-13 16:36:51 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-03-06 14:06:14 ผู้เยี่ยมชม : 169 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพิจิตร
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-03-01 16:05:17 ผู้เยี่ยมชม : 36 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัตการลูกเสือ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-03-01 11:05:10 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
แสดงความยินดี ผอ.ใหม่
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-02-28 17:41:31 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมนักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-02-27 10:21:00 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-02-26 15:00:44 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมเปิดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-02-26 11:24:41 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-02-25 14:13:04 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
เลขา กพฐ.ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาที่ 10 การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-02-25 14:10:46 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
เปิดบ้านวิชาการอนุบาลพิจิตร 4.0
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-02-22 10:25:02 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
สพฐ.ติวเข้ม ITA
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-02-21 11:49:43 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
เยี่ยมและเป็นกำลังใจ...
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-02-20 18:06:22 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
Open house ยางคอยเกลือ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-02-18 16:53:12 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-02-18 11:08:02 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 พิจารณาทุนการศึกษา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-02-15 16:12:56 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
ปิดแล้ว...ชุมนุมลูกเสือ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-02-14 15:39:04 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-02-13 15:36:20 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
Day Camp ลูกเสือสำรองคลองเมืองหลวง
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-02-13 11:31:20 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

สพฐ.ออนไลน์ sorportoronline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 08-6441-4200