ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวพิจิตร 1

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 15853 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-08-09 14:42:39 ผู้เยี่ยมชม : 373 ครั้ง
เปิดอาคารเรียนหลังใหม่
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-08-09 10:26:23 ผู้เยี่ยมชม : 233 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-08-06 11:58:38 ผู้เยี่ยมชม : 280 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-07-31 12:21:25 ผู้เยี่ยมชม : 535 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดนิทรรศการและเข้าร่วมประชุมการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-31 09:54:29 ผู้เยี่ยมชม : 205 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-07-30 12:48:14 ผู้เยี่ยมชม : 283 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-07-27 19:10:07 ผู้เยี่ยมชม : 233 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-07-27 13:12:16 ผู้เยี่ยมชม : 583 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “สวนป่าธนารักษ์” ในที่ราชพัสดุ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-27 10:34:28 ผู้เยี่ยมชม : 224 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-25 17:19:22 ผู้เยี่ยมชม : 214 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ให้ต้อนรับนักศึกษาอาสาสมัครชาวต่างชาติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-18 19:18:40 ผู้เยี่ยมชม : 208 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตามแนว PISA
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-17 13:20:15 ผู้เยี่ยมชม : 257 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-12 11:34:18 ผู้เยี่ยมชม : 271 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-11 11:19:31 ผู้เยี่ยมชม : 254 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-07-07 11:34:28 ผู้เยี่ยมชม : 901 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีศรีสากเหล็ก
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-06 10:21:47 ผู้เยี่ยมชม : 384 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-04 12:55:24 ผู้เยี่ยมชม : 239 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 วางแผนรับการประเมินส่วนราชการ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-03 14:46:45 ผู้เยี่ยมชม : 271 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-03 12:30:05 ผู้เยี่ยมชม : 271 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-01 16:11:24 ผู้เยี่ยมชม : 277 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-06-30 12:28:23 ผู้เยี่ยมชม : 293 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้จำหน่ายผลผลิต ตลาด “นัดนี้เพื่อน้อง”
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-06-29 17:49:34 ผู้เยี่ยมชม : 245 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-06-29 15:06:32 ผู้เยี่ยมชม : 250 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ดำเนินการโครงการศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริ ในสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-06-28 17:13:18 ผู้เยี่ยมชม : 305 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-06-28 16:41:36 ผู้เยี่ยมชม : 419 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-06-28 15:30:47 ผู้เยี่ยมชม : 255 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2560
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-06-28 11:41:02 ผู้เยี่ยมชม : 539 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดค่าทักษะชีวิต “รวมพลังเด็ก”
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-06-27 15:27:27 ผู้เยี่ยมชม : 238 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนการรู้ภาษาไทยสืบสานวรรณศิลป์กวีนิพนธ์สุนทรภู่ศึกษา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-06-27 15:21:49 ผู้เยี่ยมชม : 222 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรม “ค่ายคืนถิ่น”
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-06-26 10:01:26 ผู้เยี่ยมชม : 363 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สพฐ.ออนไลน์ sorportoronline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 08-6441-4200