ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวพิจิตร 1

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 8623 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-07-31 12:21:25 ผู้เยี่ยมชม : 331 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดนิทรรศการและเข้าร่วมประชุมการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-31 09:54:29 ผู้เยี่ยมชม : 122 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-07-30 12:48:14 ผู้เยี่ยมชม : 156 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-07-27 19:10:07 ผู้เยี่ยมชม : 139 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-07-27 13:12:16 ผู้เยี่ยมชม : 313 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “สวนป่าธนารักษ์” ในที่ราชพัสดุ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-27 10:34:28 ผู้เยี่ยมชม : 120 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-25 17:19:22 ผู้เยี่ยมชม : 126 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ให้ต้อนรับนักศึกษาอาสาสมัครชาวต่างชาติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-18 19:18:40 ผู้เยี่ยมชม : 116 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตามแนว PISA
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-17 13:20:15 ผู้เยี่ยมชม : 138 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-12 11:34:18 ผู้เยี่ยมชม : 161 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-11 11:19:31 ผู้เยี่ยมชม : 145 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-07-07 11:34:28 ผู้เยี่ยมชม : 589 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีศรีสากเหล็ก
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-06 10:21:47 ผู้เยี่ยมชม : 194 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-04 12:55:24 ผู้เยี่ยมชม : 138 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 วางแผนรับการประเมินส่วนราชการ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-03 14:46:45 ผู้เยี่ยมชม : 149 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-03 12:30:05 ผู้เยี่ยมชม : 167 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-07-01 16:11:24 ผู้เยี่ยมชม : 164 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-06-30 12:28:23 ผู้เยี่ยมชม : 184 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้จำหน่ายผลผลิต ตลาด “นัดนี้เพื่อน้อง”
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-06-29 17:49:34 ผู้เยี่ยมชม : 143 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-06-29 15:06:32 ผู้เยี่ยมชม : 152 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ดำเนินการโครงการศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริ ในสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-06-28 17:13:18 ผู้เยี่ยมชม : 182 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-06-28 16:41:36 ผู้เยี่ยมชม : 126 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-06-28 15:30:47 ผู้เยี่ยมชม : 150 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2560
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-06-28 11:41:02 ผู้เยี่ยมชม : 334 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดค่าทักษะชีวิต “รวมพลังเด็ก”
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-06-27 15:27:27 ผู้เยี่ยมชม : 141 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนการรู้ภาษาไทยสืบสานวรรณศิลป์กวีนิพนธ์สุนทรภู่ศึกษา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-06-27 15:21:49 ผู้เยี่ยมชม : 122 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรม “ค่ายคืนถิ่น”
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-06-26 10:01:26 ผู้เยี่ยมชม : 198 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-06-22 18:56:12 ผู้เยี่ยมชม : 390 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกับจังหวัดพิจิตร จัดทำพิธีเปิด “กำแพงแห่งความภักดี”
ผู้โพสต์ : นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ
เมื่อ : 2017-06-17 19:27:32 ผู้เยี่ยมชม : 459 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2017-06-16 12:18:12 ผู้เยี่ยมชม : 160 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

สพฐ.ออนไลน์ sorportoronline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 08-6441-4200