ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูดีบุคลากรเด่น.

นักเรียนอนุบาลวชิร ได้อันดับหนึ่งในการทำคะแนนระดับ ป.6 LAS-NT & O-NET

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 669 ครั้ง ]

นักเรียนอนุบาลวชิร ได้อันดับหนึ่งในการทำคะแนนระดับ ป.6 LAS-NT & O-NET นักเรียนอนุบาลวชิร ได้อันดับหนึ่งในการทำคะแนนระดับ ป.6 LAS-NT & O-NET นักเรียนอนุบาลวชิร ได้อันดับหนึ่งในการทำคะแนนระดับ ป.6 LAS-NT & O-NET นักเรียนอนุบาลวชิร ได้อันดับหนึ่งในการทำคะแนนระดับ ป.6 LAS-NT & O-NET นักเรียนอนุบาลวชิร ได้อันดับหนึ่งในการทำคะแนนระดับ ป.6 LAS-NT & O-NET

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เด็กชายทรงโปรด อ่องศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวชิร ได้เข้าร่วมทดสอบความสามารถทางวิชาการ ซึ่งจัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว ในสนามสอบทั่วประเทศ (Pre – ประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 17 มค.2559 ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณในฐานะทำคะแนน Pre – ประถมศึกษา LAS-NT & O-NET ได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ระดับชั้น ป.6 และยังได้อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และของจังหวัดพิจิตร Pre – ประถมศึกษา (5 วิชาหลัก) ระดับชั้น ป.6           นอกจากนี้เด็กชายทรงโปรด อ่องศรี ยังได้เข้าร่วมทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ของบริษัทเสริมปัญญา จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ของจังหวัดพิจิตร และยังได้รับรางวัลอีกเป็นจำนวนมาก                                                                  

    นักเรียนอนุบาลวชิร ได้อันดับหนึ่งในการทำคะแนนระดับ ป.6 LAS-NT & O-NET นักเรียนอนุบาลวชิร ได้อันดับหนึ่งในการทำคะแนนระดับ ป.6 LAS-NT & O-NET นักเรียนอนุบาลวชิร ได้อันดับหนึ่งในการทำคะแนนระดับ ป.6 LAS-NT & O-NET นักเรียนอนุบาลวชิร ได้อันดับหนึ่งในการทำคะแนนระดับ ป.6 LAS-NT & O-NET นักเรียนอนุบาลวชิร ได้อันดับหนึ่งในการทำคะแนนระดับ ป.6 LAS-NT & O-NET