ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูดีบุคลากรเด่น.

นักเรียนอนุบาลวชิร ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 402 ครั้ง ]

นักเรียนอนุบาลวชิร ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ นักเรียนอนุบาลวชิร ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ นักเรียนอนุบาลวชิร ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ นักเรียนอนุบาลวชิร ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เด็กหญิงชนิสรา เพชรพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวชิร ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ จากการเข้าร่วมการแข่งขันเขียนเรียงความค่านิยม 12 ประการ โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับทุนการศึกษา 2000 บาท เข็มเด็กและเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ (เข็มสีทอง) และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมกับได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา                                                                             

    นักเรียนอนุบาลวชิร ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ นักเรียนอนุบาลวชิร ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ นักเรียนอนุบาลวชิร ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ นักเรียนอนุบาลวชิร ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ