ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสั้น.

โครงการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของผู้เรียน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 259 ครั้ง ]

โครงการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของผู้เรียน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์และ นางทิพรัตน์ มณีทัศน์ รองผู้อำนวยการ เข้ารับป้าย โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลด้านภาษาอังกฤษ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษและใช้สื่อการเรียนรู้ตามมาตรฐาน Oxford University Press Thailand ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของผู้เรียนด้วยชุดกระบวนการสอนแบบเน้นผลสัมฤทธิ์ (Total Solution To English Proficiency) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ มาเป็นระยะเวลา ๔ ปี จาก นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ณ ห้องประชุมชาละวัน                                                                             

    โครงการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของผู้เรียน