ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสั้น.

ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 379 ครั้ง ]

ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อวันที่ 22 มิ.ย 59 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม กศน.พิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะฯเดินทางมาตรวจราชการ กรณีปกติ งวดที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขตตรวจราชการที่ 18 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร สอดรับกับเจตนารมณ์ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผอ.สพม.41 และผู้บริหาร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดพิจิตร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร(กศน.) และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพิจิตร ร่วมให้การต้อนรับ ต่อมาเวลา 14.00 น. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม ในเขตอำเภอเมืองพิจิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่ได้ดำเนินงาน จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก “วังกลมโมเดล” โดยเป็นการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 3 โรงเรียนเข้าด้วยกัน เช่น โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม โรงเรียนบ้านไดชุมแสง และโรงเรียนวัดบ้านบุ่ง เพื่อเป็นการบริหารจัดการใหม่ ให้มีครูครบชั้น จำนวนนักเรียนที่เหมาะสม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาร่วมกัน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ควบรวมคณะกรรมการสถานศึกษาทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกัน ทั้งด้านการบริหารวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เสนอโดย...อัษฎาวุธ ศรีสำราญ                                                                             

    ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการจังหวัดพิจิตร