ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 266 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สพป.พิจิตร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สพป.พิจิตร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สพป.พิจิตร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สพป.พิจิตร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สพป.พิจิตร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สพป.พิจิตร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สพป.พิจิตร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          19 มกราคม 2560 สพป.พิจิตร เขต 1 เริ่มรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 5 อัตรา นักการภารโรง จำนวน 3 อัตรา และธุรการโรงเรียน จำนวน 7 อัตรา                                                                             

    สพป.พิจิตร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สพป.พิจิตร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สพป.พิจิตร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สพป.พิจิตร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สพป.พิจิตร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สพป.พิจิตร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สพป.พิจิตร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สพป.พิจิตร เขต 1 รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ