ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 Big Cleaning Day สู้ โควิด-19

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 8 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 Big Cleaning Day สู้ โควิด-19 สพป.พิจิตร เขต 1 Big Cleaning Day สู้ โควิด-19 สพป.พิจิตร เขต 1 Big Cleaning Day สู้ โควิด-19 สพป.พิจิตร เขต 1 Big Cleaning Day สู้ โควิด-19 สพป.พิจิตร เขต 1 Big Cleaning Day สู้ โควิด-19 สพป.พิจิตร เขต 1 Big Cleaning Day สู้ โควิด-19 สพป.พิจิตร เขต 1 Big Cleaning Day สู้ โควิด-19

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 25 มีนาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบุคลากรในสังกัดร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด สพป.พิจิตร เขต 1 Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการสร้างความมั่นใจให้กับทุก ๆ คน ด้วยมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 Big Cleaning Day สู้ โควิด-19 สพป.พิจิตร เขต 1 Big Cleaning Day สู้ โควิด-19 สพป.พิจิตร เขต 1 Big Cleaning Day สู้ โควิด-19 สพป.พิจิตร เขต 1 Big Cleaning Day สู้ โควิด-19 สพป.พิจิตร เขต 1 Big Cleaning Day สู้ โควิด-19 สพป.พิจิตร เขต 1 Big Cleaning Day สู้ โควิด-19 สพป.พิจิตร เขต 1 Big Cleaning Day สู้ โควิด-19