ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 23 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 14 มกราคม 2563 ที่โรงเรียนศิริราษฎร์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562                                                                             5

    สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน