ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

เปิดแล้ว...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำแพงสาม

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 133 ครั้ง ]


เปิดแล้ว...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำแพงสาม 
เปิดแล้ว...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำแพงสาม 
เปิดแล้ว...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำแพงสาม 
เปิดแล้ว...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำแพงสาม 
เปิดแล้ว...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำแพงสาม 
เปิดแล้ว...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำแพงสาม 
เปิดแล้ว...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำแพงสาม 
เปิดแล้ว...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำแพงสาม

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อ 4 ตุลาคม 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลสามง่าม ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนกำแพงสาม เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา                                                                             6

    
เปิดแล้ว...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำแพงสาม 
เปิดแล้ว...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำแพงสาม 
เปิดแล้ว...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำแพงสาม 
เปิดแล้ว...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำแพงสาม 
เปิดแล้ว...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำแพงสาม 
เปิดแล้ว...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำแพงสาม 
เปิดแล้ว...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำแพงสาม 
เปิดแล้ว...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกำแพงสาม