ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหาร ครู Warroom โพธิ์ประทับช้าง

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 85 ครั้ง ]

 ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหาร ครู Warroom โพธิ์ประทับช้าง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหาร ครู Warroom โพธิ์ประทับช้าง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหาร ครู Warroom โพธิ์ประทับช้าง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหาร ครู Warroom โพธิ์ประทับช้าง

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อ 27 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครูWarroom โพธิ์ประทับช้าง เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาหารกลางวัน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ที่โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร                                                                             6

     ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหาร ครู Warroom โพธิ์ประทับช้าง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหาร ครู Warroom โพธิ์ประทับช้าง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหาร ครู Warroom โพธิ์ประทับช้าง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหาร ครู Warroom โพธิ์ประทับช้าง