ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงสวัสดิการ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 66 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงสวัสดิการ สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงสวัสดิการ สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงสวัสดิการ สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงสวัสดิการ สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงสวัสดิการ สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงสวัสดิการ สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงสวัสดิการ สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงสวัสดิการ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 25 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่มาเป็นประธานในการประชุมโครงการชี้แจง สวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงสวัสดิการ สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงสวัสดิการ สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงสวัสดิการ สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงสวัสดิการ สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงสวัสดิการ สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงสวัสดิการ สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงสวัสดิการ สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงสวัสดิการ