ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 64 ครั้ง ]

ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อ 22 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบ ตามโครงการขยายผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 150 คน ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             5

    ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562