ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 72 ครั้ง ]

รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อ 23 กันยายน 2562 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วย นายประเสริฐ เทพศร ผอ.โรงเรียนวัดวังแดง และนางกัทลี คารมณ์ปราชญ์ ครู โรงเรียนบ้านสายคำโห้ เข้ารับรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่น ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภท ผู้ให้การสนับสนุน , ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครูผู้สอน ตามลำดับ ซึ่งจัดโดย สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ที่โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร                                                                             4

    รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ