ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ประจำปี 2562

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 43 ครั้ง ]

รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ประจำปี 2562 รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ประจำปี 2562 รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ประจำปี 2562 รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ประจำปี 2562

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อ 25 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับนายวิชญ์พล ถิ่นนุช ผอ.โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน และคณะครู ที่เด็กหญิงณัฎฐธิดา ทวีกุล(น้องเปโซ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ เด็กชายณัฐสหัส ทวีกุล (น้องยูโร)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ สาขาดนตรีและนักแสดง เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อ 21 กันยายน 2562 โดยหม่อมหลวงภัทรสุดา กิตติยากร เป็นประธาน ที่หอประขุมกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพมหานคร                                                                             5

    รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ประจำปี 2562 รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ประจำปี 2562 รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ประจำปี 2562 รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ประจำปี 2562