ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างขวัญ กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 78 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างขวัญ กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างขวัญ กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างขวัญ กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างขวัญ กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างขวัญ กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างขวัญ กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างขวัญ กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างขวัญ กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 24 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสวนแตงและโรงเรียนวัดฆะมัง เป็นขวัญและกำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน ดูบริบทของโรงเรียน อาคารสถานที่ ความปลอดภัย ความสะอาด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียน และต้องขอชื่นชมโรงเรียนที่ดูแล เอาใจใส่โรงเรียน นักเรียนในทุก ๆ ด้าน                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างขวัญ กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างขวัญ กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างขวัญ กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างขวัญ กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างขวัญ กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างขวัญ กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างขวัญ กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างขวัญ กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน