ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 48 ครั้ง ]

รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 23 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 แสดงความชื่นชมและยินดีกับโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน โรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับโล่รางวัลให้เป็นโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ของสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรม จากนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร                                                                             6

    รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์