ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 เราจะเป็นสำนักงานไร้กระดาษ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 64 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 เราจะเป็นสำนักงานไร้กระดาษ สพป.พิจิตร เขต 1 เราจะเป็นสำนักงานไร้กระดาษ สพป.พิจิตร เขต 1 เราจะเป็นสำนักงานไร้กระดาษ สพป.พิจิตร เขต 1 เราจะเป็นสำนักงานไร้กระดาษ สพป.พิจิตร เขต 1 เราจะเป็นสำนักงานไร้กระดาษ สพป.พิจิตร เขต 1 เราจะเป็นสำนักงานไร้กระดาษ สพป.พิจิตร เขต 1 เราจะเป็นสำนักงานไร้กระดาษ สพป.พิจิตร เขต 1 เราจะเป็นสำนักงานไร้กระดาษ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 19 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประยุกต์การใช้ Google Docs, Google Sheets, Google Slides และ Google Drive เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นสำนักงานไร้กระดาษ โดยมีบุคลากรในสังกัดทุกคนเข้ารับการอบรม ที่ห้องชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 เราจะเป็นสำนักงานไร้กระดาษ สพป.พิจิตร เขต 1 เราจะเป็นสำนักงานไร้กระดาษ สพป.พิจิตร เขต 1 เราจะเป็นสำนักงานไร้กระดาษ สพป.พิจิตร เขต 1 เราจะเป็นสำนักงานไร้กระดาษ สพป.พิจิตร เขต 1 เราจะเป็นสำนักงานไร้กระดาษ สพป.พิจิตร เขต 1 เราจะเป็นสำนักงานไร้กระดาษ สพป.พิจิตร เขต 1 เราจะเป็นสำนักงานไร้กระดาษ สพป.พิจิตร เขต 1 เราจะเป็นสำนักงานไร้กระดาษ