ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 72 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 14 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา เพื่อให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าสนใจ โดยมีผูบริหารสถานศึกษา ครู กว่า 160 คน เข้ารับการอบรมที่โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา