ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 62 ครั้ง ]

สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 14 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เยี่ยมชมตลาดนัดนี้เพื่อน้อง อุดหนุนสินค้าท้องถิ่นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ซึ่งดำเนินการโดย สพป.พิจิตร เขต 1 เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยการส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และฝึกประสบการณ์จริงให้กับนักเรียน หลังจากนั้นร่วมสืบสานประเพณีไทยด้วยการตักบาตรรับอรุณ ที่ถนนสายวัฒนธรรม กำแพงแห่งความภักดี                                                                             6

    สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน