ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

โครงการฝึกทักษะศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 119 ครั้ง ]

โครงการฝึกทักษะศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพ โครงการฝึกทักษะศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพ โครงการฝึกทักษะศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพ โครงการฝึกทักษะศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพ โครงการฝึกทักษะศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพ โครงการฝึกทักษะศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพ โครงการฝึกทักษะศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพ โครงการฝึกทักษะศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 8 กันยายน 2562 นางสาวบุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ/การเรียนรู้ PLC ครั้งที่ 2 กิจกรรมสร้างสรรค์สุนทรียภาพสีโปสเตอร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม และศูนย์บริการวิชาการวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกทักษะศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพ(Art skill training program to promote creativity and aesthetic) มีครูและผู้สนใจเข้าอบรมที่โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้เพื่อจะได้นำความรู้ไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยรองศาสตราจารย์นพดล เนตรดี เป็นวิทยากร                                                                             6

    โครงการฝึกทักษะศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพ โครงการฝึกทักษะศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพ โครงการฝึกทักษะศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพ โครงการฝึกทักษะศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพ โครงการฝึกทักษะศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพ โครงการฝึกทักษะศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพ โครงการฝึกทักษะศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพ โครงการฝึกทักษะศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพ