ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 30 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 9 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากดงและโรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง อำเภอสากเหล็ก ซึ่งประสบอุทกภัย โดยในเบื้องต้นให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้วยการมอบเงินจำนวนหนึ่งและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียน