ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 56 ครั้ง ]

สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อ 6 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ นายกสมาคมชาวพิจิตร คุณเชิดพงษ์ สิริวิชช์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย อินทร์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร ในโอกาสที่สมาคมชาวพิจิตร ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) และผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน มามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพิจิตร จำนวน 300 ทุนๆละ 2,000 บาท รวม 600,000 บาท ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ต่อเนื่องมาทุกปี โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวต้อนรับ ที่ศูนย์ประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา สมาคมชาวพิจิตรมอบทุนการศึกษา