ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 56 ครั้ง ]

โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 4 กันยายน 2562 ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพิษณุ เส็งพานิช รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 รับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ ของ สพฐ. จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ กำหนดการประชุมในวันที่ 3-5 กันยายน 2562 โดยมีดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา และนางสาวบุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมแสดงความยินดี                                                                             5

    โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ