ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือเด็กดี

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 95 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือเด็กดี สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือเด็กดี สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือเด็กดี สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือเด็กดี สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือเด็กดี สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือเด็กดี

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 15 กรกฎาคม 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่เป็นเด็กดี แต่ยากจน อยู่ในภาวะที่ลำบาก และให้ความช่วยเหลือ ด้วยการมอบเงินเป็นทุนการศึกษาจำนวนหนึ่ง พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน บรรเทาความเดือดร้อนเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับเด็กหญิงพนิตพิชา แสงฟ้า นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ พ่อ แม่ แยกทางกัน อาศัยอยู่กับตา ยาย ซึ่งป่วย เดินไม่ได้ ต้องรับภาระอาบน้ำ ป้อนข้าว และทำงานบ้านทุกอย่าง                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือเด็กดี สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือเด็กดี สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือเด็กดี สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือเด็กดี สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือเด็กดี สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือเด็กดี