ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ขับเคลื่อนและขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 91 ครั้ง ]

ขับเคลื่อนและขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ขับเคลื่อนและขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ขับเคลื่อนและขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ขับเคลื่อนและขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ขับเคลื่อนและขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 15 กรกฎาคม 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาด้านโภชนาการ อันจะส่งผลทำให้คุณภาพด้านการศึกษาของนักเรียนดีขึ้น มีผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเข้าร่วมประชุมที่ห้องชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1                                                                             5

    ขับเคลื่อนและขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ขับเคลื่อนและขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ขับเคลื่อนและขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ขับเคลื่อนและขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ขับเคลื่อนและขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน