ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน “อ่านออกเขียนได้”

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 275 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน “อ่านออกเขียนได้” สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน “อ่านออกเขียนได้” สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน “อ่านออกเขียนได้” สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน “อ่านออกเขียนได้” สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน “อ่านออกเขียนได้” สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน “อ่านออกเขียนได้” สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน “อ่านออกเขียนได้”

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 13 กรกฎาคม 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านออกการเขียนและคิดเลขเป็น ปี2562 เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 ให้สามารถอ่านและเขียน แม่ กอ กา คำที่ผสมด้วยสระเดี่ยว อา อี อู แอ ได้ และภายในเดือน สิงหาคม – กันยายน 2562 สามารถอ่านออกและเขียนคำง่ายๆ ได้มากขึ้น มีครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.1 ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าอบรมปฏิบัติการ ที่ศูนย์ประชุม CK Convention Hall อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร                                                                             5

    สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน “อ่านออกเขียนได้” สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน “อ่านออกเขียนได้” สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน “อ่านออกเขียนได้” สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน “อ่านออกเขียนได้” สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน “อ่านออกเขียนได้” สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน “อ่านออกเขียนได้” สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อน “อ่านออกเขียนได้”