ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ประชุม...คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 400 ครั้ง ]

ประชุม...คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน ประชุม...คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน ประชุม...คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน ประชุม...คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน ประชุม...คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน ประชุม...คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน ประชุม...คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน ประชุม...คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           วันนี้ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องตะเภาแก้ว สพป.พิจิตร เขต 1 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อวางแผนการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.                                                                             5

    ประชุม...คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน ประชุม...คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน ประชุม...คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน ประชุม...คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน ประชุม...คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน ประชุม...คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน ประชุม...คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน ประชุม...คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน