ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ประชุมคณะกรรมการบริหาร เขตตรวจราชการที่ 18

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 119 ครั้ง ]

ประชุมคณะกรรมการบริหาร เขตตรวจราชการที่ 18 ประชุมคณะกรรมการบริหาร เขตตรวจราชการที่ 18 ประชุมคณะกรรมการบริหาร เขตตรวจราชการที่ 18 ประชุมคณะกรรมการบริหาร เขตตรวจราชการที่ 18

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                             5

    ประชุมคณะกรรมการบริหาร เขตตรวจราชการที่ 18 ประชุมคณะกรรมการบริหาร เขตตรวจราชการที่ 18 ประชุมคณะกรรมการบริหาร เขตตรวจราชการที่ 18 ประชุมคณะกรรมการบริหาร เขตตรวจราชการที่ 18