ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 60 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 5 มิถุนายน 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย ปี 2562 “รักษ์ภาษาไทย” ของกลุ่มโรงเรียนคลองเมืองหลวง เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย และคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีกิจกรรมการคัดลายมือ การเขียนจากภาพ การเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์ มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลพิจิตร อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1) ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ วัดดงชะพลู วัดคลองโนน เข้าร่วมการแข่งขัน ที่โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)                                                                             6

    สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย