ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

คลองเมืองหลวง อบรมลายมือสวย

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 46 ครั้ง ]

คลองเมืองหลวง อบรมลายมือสวย คลองเมืองหลวง อบรมลายมือสวย คลองเมืองหลวง อบรมลายมือสวย คลองเมืองหลวง อบรมลายมือสวย คลองเมืองหลวง อบรมลายมือสวย คลองเมืองหลวง อบรมลายมือสวย

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 25 พฤษภาคม 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย(ลายมือสวย) เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้านการเขียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ศ.ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา โดยนายประสาร เมืองเหลือ ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิจิตร กล่าวรายงาน มีผู้บริหาร ครู กลุ่มโรงเรียนคลองเมืองหลวง จำนวน 7 โรงเรียน กว่า 86 คน เข้าอบรม ที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร                                                                             6

    คลองเมืองหลวง อบรมลายมือสวย คลองเมืองหลวง อบรมลายมือสวย คลองเมืองหลวง อบรมลายมือสวย คลองเมืองหลวง อบรมลายมือสวย คลองเมืองหลวง อบรมลายมือสวย คลองเมืองหลวง อบรมลายมือสวย