ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 52 ครั้ง ]

 สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อ 21 พฤษภาคม 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เชิดชูสถาบันหลักของชาติ และกิจกรรมสร้างความสมานฉันท์ ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร                                                                             6

   สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน